Thumbnail
Irena Acedańska - Nowakowska (1906 - 1983)
Irena Acedańska - Nowakowska (1906 - 1983)

Malarka i graficzka. W latach 1927-1932 studiowała na Wydziale Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Technicznej we Lwowie. Była uczennicą Kazimierza Sichulskiego i Ludwika Tyrowicza. Uprawiała malarstwo sztalugowe, dekoracyjne, projekty witraży, grafikę warsztatową i projektową. W malarstwie i grafice najchętniej sięgała po motywy architektoniczne zwłaszcza z Wołynia i okolic Lwowa. Przed wojną prowadziła działalność pedagogiczną. W 1945 roku osiadła w Gliwicach.

Zobacz także: